. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu un rakstu krājumi

Uzziņu krājumi

Krājumu iegādes iespējas

Dokumentu publikācijas presē

Digitālās publikācijas

Gada pārskats

Publikācijas un statistika >> Dokumentu kopas >> Arhīva dokumentu kopa par politiķi un rakstnieku Vili Lāci

Anotācija:

Dokumentu kopu prakses laikā Latvijas Valsts arhīvā 2004. gada 24. – 26. maijā veidoja Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11. sociālās klases skolēni – Kristīne Ceriņa, Jana Drozdovska, Laura Grīnberga, Kristīne Kalniņa, Gvido Lucens sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas daļas darbiniekiem.

Dokumentu kopa paredzēta kā papildmateriāls vēstures apguvē 9. un 12. klašu skolēniem.

Dokumentu kopas veidotāji atlasīja septiņus, viņuprāt, Vili Lāci raksturojošus dokumentus. Tie rāda arī V. Lāča negatīvo politisko lomu un ir pamats, lai domātu, diskutētu par kolaboracionismu, par staļinismu, padomju okupāciju režīma nodarījumiem un režīma sekām.

Papildus informācija:

“Jaunāko Ziņu” žurnālists, jau 30. gados populārais rakstnieks Vilis Lācis, 1940. gada 21. jūnijā kļuva par Iekšlietu ministru, bet no 1940. gada 26. augusta līdz pat 1959. gada 27. novembrim viņš bija okupētās Latvijas Ministru padomes (1940.08. - 1946.03. – Tautas komisāru padome) priekšsēdētājs.

“Kas noveda šo sensacionāli populāro rakstnieku pie negaidītās padomju karjeras?” (Zandere I. Tautas Lācis // Rīgas Laiks. – 2003. - 11. – 26.-37. lpp.)

“Lācis patiešām bija visvairāk tulkotais latviešu rakstnieks. ...Taču viņš bija okupācijas režīma paklausīgs ierēdnis… bija saņēmis 7 Ļeņina ordeņus plus divas Staļina prēmijas, kas viņu tuvināja visbagātāk aplaimotajiem PSRS oficiozajiem kultūras darbiniekiem un nomenklatūras pārstāvjiem” (Stranga A. V. Lācis: īsas piezīmes politiskajā biogrāfijā // Diena. – 2004. - 25. maijs).

2004. gada 12. maijā pagāja 100 gadu kopš viņa dzimšanas. 2004. gada 26. maijā notika konference “Simt gadi kopā ar V. Lāci”, tika izdotas grāmatas, publicēti raksti.

Un tomēr šodien Vilim Lācim nav viennozīmīga vērtējuma, liela daļa cilvēku viņu vērtē kā populāru rakstnieku, vieni ir pārliecināti par viņa sadarbību ar padomju specdienestiem jau no 1928. gada, citiem viņa vārds neizsaka vairs neko (skat. Agora 2, Vilis Lācis: divu Latviju naratīvi, sociālais / sociālistiskais reālisms. - Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte Komunikāciju studiju nodaļa.- Zinātne, 2004. - 268 lpp.). Pat pastāv uzskats, ka viņa politiskā darbība nav izpētīta, kam, protams, var piekrist.

Latvijas Valsts arhīvā, kurā glabājas dokumenti par padomju okupācijas laiku, atrodami arī materiāli gan par Vili Lāci pašu, gan arī viņa parakstītie dokumenti.

Dokumenti:

 1. Latvijas PSR Tautas komisāru padomes priekšsēdētāja Viļa Lāča kadru uzskaites lietas anketa. Aizpildīta 1944. gada 2. janvārī
  (LVA, PA-15500. f., 2. apr., 2060. l., 3.-4. lp. Oriģināls)

 2. 1940. gada 17. jūnijā beidza pastāvēt netkarīgās Latvijas Ministru kabinets. 1940. gada 21. jūnijā tika apstiprināts jaunais Ministru kabineta sastāvs, kurā par iekšlietu ministru tika iecelts Vilis Lācis
  (LVA, 270. f., 1. apr., 2. l., 91., 91. o.p. lp. Oriģināls)

 3. V. Lāča 1940. gada 3. septembrī parakstītais Latvijas PSR Tautas komisāru padomes lēmums Nr. 66 par aizliegumu sūtīt telegrammas ārzemju laikrakstiem, žurnāliem un telegrāfu aģentūrām
  (LVA, 270. f., 1. apr., 7. l., 6. lp. Oriģināls)

 4. Latvijas PSR Ministru padomes 1949. gada 17 .marta pilnīgi slepenais lēmums Nr.282 par “kulaku” ģimeņu izsūtīšanu ārpus Latvijas PSR, ko parakstījis Latvijas PSR Ministru padomes priekšsēdētājs Vilis Lācis
  (LVA, 270. f., 1.s. apr., 406. l., 188. lp. Oriģināls. Publ.: Okupācijas varu politika Latvijā: 1939 – 1991. Dokumentu krājums. R., 1999. – 277. lpp.)
  Pēc Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas 1995. gada ziņām 1949. gadā no 25.- 29. martam no Latvijas 33 ešelonos uz Amūras, Omskas un Tomskas apgabaliem tika izsūtītas 12987 ģimenes ar kopējo cilvēku skaitu – 42 133

 5. Latvijas PSR Ministru padomes 1949. gada 24 .marta pilnīgi slepenais lēmums Nr.297 par izsūtīto mantas konfiscēšanu un izlietošanu, ko parakstījis Latvijas PSR Ministru padomes priekšsēdētājs Vilis Lācis
  (LVA, 270. f., 1.s. apr., 406. l., 189. lp. Oriģināls. Publ.: Okupācijas varu politika Latvijā: 1939 – 1991. Dokumentu krājums. R., 1999. – 279. lpp.)

 6. Latvijas PSR Ministru padomes priekšsēdētāja Viļa Lāča 1950. gada 8. augustā pasūtīto grāmatu saraksts
  (LVA, 270. f., 2. apr., 6277. l., 132., 133. lp. Oriģināls)

 7. Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas sekretāra V. Krūmiņa izziņa 1959. gada decembrī par bijušo Latvijas PSR Ministru padomes priekšsēdētāju, Latvijas Tautas rakstnieku Vili Lāci
  (LVA, PA-15500. f., 2. apr., 2060. l., 23. lp. Oriģināls)Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv