. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Pakalpojumi >> Lasītāju apkalpošana

Lasītavu darbinieki:
 • konsultē apmeklētājus par dokumentu sastāvu un saturu;
 • informē par uzziņu sistēmu;
 • izsniedz arhīva dokumentus;
 • pēc lasītāja pieprasījuma sagatavo arhīva dokumentu kopijas
  (kopiju sagatavošana ir maksas pakalpojums).

Lasītavu darba laiks:

Pirmdiena   9:00 - 16:00
Otrdiena   9:00 - 16:00
Trešdiena   9:00 - 19:00**
Ceturtdiena   9:00 - 16:00*
Piektdiena   9:00 - 15:30

* katra mēneša pēdējā ceturtdienā slēgts – sanitārā diena
**Trešdienās pēc plkst. 16:00 apkalpo tikai tās personas, kuras iepriekš veikušas pierakstu!

Dokumentus no glabātavas izsniedz :

 • 3 stundu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas, ja pieprasījums iesniegts līdz pulksten 15.00
 • nākamajā darba dienā pēc pieprasījuma iesniegšanas, ja pieprasījums iesniegts pēc pulksten 15.00 iepriekšējā darba dienā
 • 2 darba dienu laikā, ja pieprasītās lietas nav tehniski sagatavotas izmantošanai lasītavā
 • Vienlaicīgi personai:

 • var būt izsniegtas ne vairāk kā 30 lietas.
 • izmantošanā uz galda var atrasties ne vairāk kā 10 lietas.
 • Lietas izsniedz izmantošanai uz laiku līdz vienam mēnesim. Lietošanas termiņu var pagarināt.

  Īpašai ievērībai: Darbam lasītavās iepriekš jāpiesakās pa tālruni vai e-pastu.

 • Lasītava Bezdelīgu ielā 1A
  tālrunis 27039994
  e-pasts: lva.lasitava.Bezdeligu1a@arhivi.gov.lv
 • Lasītava Skandu ielā 14,
  tālrunis 25618681,
  e-pasts: lva.lasitava.skandu14@arhivi.gov.lv
 • VDK dokumentu lasītava Skandu ielā 14
  e-pasts: lva.vdk.lasitava@arhivi.gov.lv
 • Atgādne par LPSR Valsts drošības komitejas dokumentu un netieši ar VDK saistīto dokumentu izmantošanas nosacījumiem – šeit. Ar datoriem ir aprīkotas darba vietas darbam ar dokumentu digitālajām kopijām, 1 darba vieta darbam ar datu bāzes Delta pilno versiju un 1 darba vieta darbam ar datu bāzes Delta anonimizēto versiju.

   

  Lai iegūtu atļauju strādāt lasītavās, nepieciešams:

  • personas iesniegums(Word),  lietu pieprasījums (Word),
   kurā jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālrunis, pētījuma tēma, tās hronoloģiskie ietvari, pētījuma mērķis;
  • juridiskās personas oficiāla vēstule,
   kurā jānorāda persona, kura veiks pētījumu (vārds, uzvārds, ieņemamais amats, zinātniskais grāds), pētījuma tēma, tās hronoloģiskie ietvari, pētījuma mērķis.

  Dokumenti iesniedzami Rīgā, Bezdelīgu ielā 1a vai atsūtāmi pa pastu.

  Lai sāktu darbu lasītavā, nepieciešams:

  Reģistrācija darbam arhīva lasītavās LNA portālā

  E-pakalpojuma soļi:
  1. Iesniegums darbam lasītavā

  Iesniegumā jānorāda vismaz šāda informācija:

  • kuras Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienības lasītavā vēlas strādāt (Latvijas Valsts vēstures arhīvā, Alūksnes zonālajā valsts arhīvā u.c.),
  • klienta faktiskā adrese,
  • pētāmās tēmas nosaukums vai īss apraksts,
  • pētījuma mērķis (diplomdarba izstrāde; zinātniska pētījuma izstrāde u.tml.).

  Pēc informācijas norādīšanas Jums jānospiež pogu “Iesniegt”. Kad informācija ir veiksmīgi saglabāta, arhīvā tiek uzsākta iesnieguma apstrāde.

  Reģistrēties darbam LNA lasītavā

  2. Iesnieguma izvērtēšana un lasītāja reģistrēšana

  Arhīvs izvērtē klienta iesniegumu. Klienta pieprasījumu neakceptē, ja nav pievienots pamatojuma dokuments pieejai ierobežotas pieejamības dokumentiem, arhīvā nav pieejami pieprasītās tēmas un norādītā hronoloģiskā perioda dokumenti, vai arī pētnieks ir pārkāpis darba noteikumus kādā LNA lasītavā. Noraidījuma gadījumā klientam tiek paziņots noraidīšanas pamatojums.

   

  3. Paziņojuma saņemšana

  Klients portālā saņem paziņojumu par izsniegto / neizsniegto atļauju pētīt dokumentus par izvēlēto tēmu.

  Pētnieka iesnieguma noraidīšanas pamatojumu klients var apskatīt portālā savā profilā, blakus statusam “Noraidīts” nospiežot uz informācijas pogas “I”.

  Ja klienta iesniegums ir apstiprināts, viņš var doties uz attiecīgā arhīva lasītavu.

  Arhīva portālā pētnieks var pasūtīt arhīva dokumentus pētīšanai lasītavā.

  Ierobežotas pieejamības dokumentu izmantošana

  Saskaņā ar Arhīvu likumu vairākām arhīva dokumentu grupām ir noteikti pieejamības ierobežojumi.

  Pieejamība ir ierobežota arī tiem arhīva dokumentiem, kas satur informāciju par valsts noslēpumu, komercnoslēpumu, personas privāto dzīvi un sensitīvus personas datus. Pieejamību šādai informācijai ierobežo Fizisko personu datu apstrādes likums, Informācijas atklātības likums, likums “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”likums “Par valsts noslēpumu”.

  Ja lasītājs vēlas pasūtīt lasītavā arhīva dokumentus, kuriem saskaņā ar likumu ir noteikti pieejamības un izmantošanas ierobežojumi, tad lasītājam jāiesniedz vai jāuzrāda:

  • pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, prokuratūras, tiesas rakstisku pieprasījumu (pilnvarojumu);
  • zinātnisko kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (diplomu);
  • studējošā augstskolas fakultātes dekāna apstiprinātu pieprasījumu, kurā norādīta studējošā zinātniskā vai pētnieciskā darba tēma;
  • zinātniskās institūcijas, bibliotēkas vai muzeja vadītāja apstiprinātu pieprasījumu tā darbiniekam;
  • zinātniskās institūcijas vai akreditētas bibliotēkas, vai akreditēta muzeja vadītāja rekomendāciju fiziskai personai;
  • tās institūcijas rakstveida atļauju, kura noteikusi dokumentam pieejamības ierobežojumus;
  • tās personas rakstveida atļauju, uz kuru dokuments attiecas, vai pēc personas nāves, tās laulātā vai tuvākā lejupejā vai augšupejā mantinieka rakstveida atļauju.


  Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv