IZPOSTĪTĀ ZEME
PSRS militāristi Rīgā


SATURS


LVA
1998









Redkolēģija
Daina Kļaviņa
Jānis Riekstiņš
Anda Buševica
Līga Vītola
Sandra Kļaviņa
Gunārs Ezernieks