. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Konferences >> Trimda, kultūra, nacionālā identitāte >> Konferences programma

Konference
Kultūra, trimda, nacionālā identitāte

2004.gada 30.septembrī – 2.oktobrī
Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē

30.septembris

9.30-10.00 - konferences dalībnieku reģistrācija.

10.00-10.30 - konferences atklāšana:
LR Prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas uzruna
Kultūras ministrijas pārstāvis
PBLA valdes priekšsēdis Jānis Kukainis
Latvijas Valsts arhīva direktore Daina Kļaviņa

10.30 -10.45 - pārtraukums

1.sesija
Ieskats trimdas vēsturē
(vada Mag.art Māris Brancis)

10.45-11.05 - Ojārs Celle. Ieskats trimdas kultūras arhipelāgā.

11.05-11.25 - Tālivaldis Bērziņš. PBLA Kultūras fonda vēsture un tā nozīme latvietības saglabāšanā.

11.25-11.45 - Arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis. Baznīcas nozīme trimdā.

11.45-12.05 - kafijas pauze

2.sesija
Latviešu kultūras vēsturiskie, politiskie un nacionālie aspekti trimdā
(vada Mag.oec. Daina Kļaviņa)

12.05-12.25 - Lilita Zaļkalns. Kultūras sakari – sākums un izveide (1955-1961).

12.25-12.45 - Guntis Liepiņš. Kultūras sakari Latvija/ Ziemeļamerika (1967-1990).

12.45-13.05 - Kārlis Kangeris. 1.Vispasaules latviešu jaunatnes kongress Berlīnē 1968.gadā: Kongresa aizliegšana un diplomātijas aizkulises.

13.05-13.25 Anna Šmite. Latviskā mantojuma fonda centieni svešumu pārvērst draudzībā.

13.25-13.45 - Fritz Traugott Kristbergs. Atšķirība un identitāte.

13.45-14.00 - Māris Ķirsons. "...Sveša zeme, Kurp atnācām Un palikām..."

14.00-15.00 - pusdienas

2.sesija
Latviešu kultūras vēsturiskie, politiskie un nacionālie aspekti trimdā (turpinājums)
(vada Ph.D. Valters Nollendorfs)

15.00–15.15 - Brigita Tamuža. Nacionālo un reliģisko vērtību pretstati Brazīlijas latviešu baptistu sabiedrībā 20.gadsimtā.

15.15-15.35 - Indulis Zvirgzdiņš. Latviešu Preses biedrība.

15.35-15.55 - Velga Kince. Trimdas prese kā ļoti nozīmīgs Latvijas kultūras vēstures avots.

15.55 -16.15 - Valda Liepiņa. Preses un mediju darbība Austrālijā.

16.15-16.35 - Andris Straumanis. Virtuālā trimda: Interneta lapas ārzemju latviešu mediju vēstures kontekstā.

16.35-16.55 - kafijas pauze

16.55 - 17.30 - debates

Pasākumi, kuros aicinām piedalīties konferences dalībniekus un visus interesentus:

17.30 – 18.00 - Mariannas Zariņas un Terēzes Svilānes grāmatas "Bezpavalstniece ar diplomāta pasi" atvēršanas svētkos

18.30 – 20.00 - Grāmatas "Arnolds Šturms mūzikā, rakstos un atmiņās" atvēršanas svētkos
Piedalās Eleonora Šturma, muzikologs Oļģerts Grāvītis, muzicēs Rasma Lielmane, Antra Bigača, Vita Švinka, Ventis Zilberts

1.oktobris

3.sesija
Izglītība un valoda – latviskuma pamats
(vada Agra Asmus - Vāgnere un Kārlis Kangeris)

9.00-9.20 - Gundega Michele, Arvīds Bolšteins. Latviešu papildskolu darbība ASV no 1950. līdz 1990.gadam.

9.20-9.40 - Ģirts Kaugars. Ārpusskolas izglītība.

9.40-9.55 - Līga Ruperte. Trīsreiztrīs nometņu loma latviskās identitātes saglabāšanā trimdā.

9.55 -10.10 - Jānis Robiņš. Sporta nozīme latvietības saglabāšanā trimdā.

10.10 -10.30 - Roberts Jānis Kukainis. Trimdas latviešu jaunatne - otrā paaudze ASV.

10.30-10.50 – Aija Abene. Kāpēc mēs vairs nerunājam latviski?

10.50 -11.10 – kafijas pauze

3.sesija
Izglītība un valoda – latviskuma pamats (turpinājums)
(vada Agra Asmus - Vāgnere un Kārlis Kangeris)

11.10-11.30 - Baiba Kangere. Latviešu valoda trimdā.

11.30-11.50 - Aina Štrāle, Inese Auziņa-Smita. Latviešu grāmatu krātuves pasaulē.

11.50 -12.30 – debates

12.30-13.30 – pusdienas

4.sesija
Trimdas sabiedrisko un kultūras norišu atspoguļojums literatūrā
(vada Ph.D. Maija Hinkle)

13.30-13.50 - Valters Nollendorfs. Trimdas literatūras periodizācija. II.

13.50-14.10 - Eva Eglāja-Kristsone. Okupētās Latvijas dzejnieku un trimdas literātu saskarsme (1960 - 1990): problēmas un aspekti.

14.10-14.30 - Inguna Daukste-Silasproģe. Rakstnieku sarīkojumi latviešu trimdas literatūras un kopības kontekstā (ASV, 1949-1960).

14.30-14.40 - Paulīne Zalāne. Latgales rakstnieku devums trimdā.

14.40-15.00 - kafijas pauze

5.sesija
Nacionālās identitātes uzturēšanas avoti trimdā
(vada Vija Zuntaka - Bērziņa)

15.00-15.20 - Ināra Ņefedova. Tēlotājas mākslas attīstības plusi un mīnusi trimdā un Latvijā.

15.20-15.40 - Dagnija Greste. Austrālijas latviešu kultūras dienu tēlotājas mākslas izstādes 1952.-1992.gadā.

15.40-16.00 - Arnis Siksna. Latviešu izcelsmes arhitekti Austrālijā.

16.20-16.40 - Liena Kaugara. Latviešu lietišķā māksla trimdā.

16.40-17.00 - Lilita Spure. Latvisku rotu valkāšanas nozīme trimdā.

17.00–17.20 - Amanda Jātniece. Dievturu iespaids latvietības uzturēšanā trimdā.

17.20-18.00 - debates

2.oktobris

5.sesija
Nacionālās identitātes uzturēšanas avoti trimdā (turpinājums)
(vada Inta Purva)

9.00-9.20 - Anita Apele. Trimdas smagā nasta.

9.20-9.40 - Rasma Birzgale. Latviešu teātra darbība trimdā.

9.40 -10.00 - Arnolds Klotiņš. Trimdas mūzikas pašnovērtējums.

10.00-10.20 - Juris Ruņģis, Skaidrīte Darius. Austrālijas latviešu tautas deju kopas līdz Saules jostai.

10.20 -10.40 - Baiba Bela-Krūmiņa. Trimdas kultūra latviskās identitātes uzturēšanā un pārmantošanā trimdā.

10.40 -11.00 - Maija Hinkle. Latviskā identitāte un trimdas kultūra Amerikas latviešu dzīvesstāstos.

11.00-11.20 - kafijas pauze

Noslēguma sesija
(vada Mag.oec. Daina Kļaviņa un Mag.art Māris Brancis)

11.20-11.40 - Inta Purva. Kultūra – tautas dzīvības avots.

11.40-12.00 - Māra Lāce. Trimdas mākslas mantojums Valsts Mākslas muzejā.

12.00-12.20 - Daina Kļaviņa. Latvijas Valsts arhīva politika trimdas dokumentārā mantojuma tālākā izmantošanā un pētniecībā.

12.20-13.00 - kafijas pauze

13.00-15.00 - debates; video filma; konferences noslēgumsPēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv