. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Aktualitātes >> Dokumentu jaunieguvumi >> Arhīvs

2006. gada jūlijs
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1 D-15 Akciju sabiedrība "Sakaru Banka" 1990 - 2006
2 260 Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālā opera 1994 - 1995
3 1717 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Latvijas Onkoloģijas centrs 1995 - 1995
4 1790 Latvijas Mašīnbūves un aparātbūves darbinieku arodbiedrība 1990 - 1994
5 2099 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra" 2003 - 2003
6 2187 Grotuss Hugo (1884-1951), gleznotājs / ģimenes fonds 1908 - 2004
7 2398 Cielava Skaidrīte (1920 - 2005), mākslas zinātniece 1950 - 1990
8 2524 Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas Kultūras akadēmija 1991 - 1995
9 2525 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas fonda Jūrmalas Sociālās apdrošināšanas pārvalde 1992 -
10 2526 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas fonda Rīgas pilsētas Centra rajona Sociālās apdrošināšanas pārvalde 1995 - 1996
11 2532 Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Valsts meža dienests 1993 - 1995
12 2533 Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Transporta prokuratūra 1994 - 1999
13 2534 Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Kara prokuratūra 1994 - 1999
14 2535 Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Ieslodzījuma vietu prokuratūra 1994 - 1999
15 2540 Rīgas domes Finanšu departaments 1995 - 1995
16 2555 Latvijas Republikas Finansu ministrijas Spirta monopola pārvalde 1994 - 1996
17 2564 Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Lauku strukturālo programmu aģentūra 1996 - 2000
18 2565 Latvijas kooperatīvā sabiedrība Centrālā savienība "Turība" 1991 - 2001
2006. gada jūnijs
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 575 Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola 1994 - 1995
2. 1071 Latvijas Kuģniecība un tās priekšteči 1982 - 2002
3. 1523 Valsts uzņēmums "Siltumelektroprojekts" un Valsts zinātniskās pētniecības institūts "Energotīkluprojekts" 1962 - 1979
4. 1812 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Latvijas Medicīnas akadēmijas Paula Stradiņa Valsts klīniskā slimnīca 1994 - 1995
5. 1839 Upītis Pēteris (1899-1989), grafiķis, kolekcionārs 1890 - 1989
6. 1873 Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija 2004 - 2004
7. 1986 Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas 1945 - 2006
8. 2520 Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas Kultūras skola 1991 - 1995
9. 2522 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Latvijas Medicīnas akadēmijas Sabiedrības veselības skola 1993 - 1997
10. 2523 Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts iestāde "Latvijas pasts" 1992 - 1995
11. 2529 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas fonda Rīgas pilsētas Kurzemes rajona Sociālās apdrošināšanas pārvalde 1992 - 1996
12. 2530 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts bezpeļņas uzņēmums "Profesionālās karjeras izvēles centrs" 1990 - 1997
2006. gada maijs
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 1265 Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts projektēšanas institūts "Komunālprojekts" 1978 - 1981
2. 2071 Silkalns Eduards (dz.1937), pedagogs, rakstnieks, (Austrālija) 1974 - 2000
3. 2246 Grants Ernests (1906-2003), sabiedriskais darbinieks, (Vācija) / privātarhīvs 1928 - 2001
4. 2413 LPSR Veselības aizsardzības ministrijas 1.Bērnu klīniskā slimnīca 1986 - 1986
5. 2419 Latviešu aprūpes biedrība Reinzemē (Vācija) 1958 - 2003
6. 2420 Ārvalstu arhīvu dokumentu kopijas par 20.gs. politiski represētajiem Latvijas iedzīvotājiem (no Kazahstānas Republikas un Krievijas Federācijas arhīviem) 1944 - 2006
7. 2468 Latvijas Republikas Labklājības ministrija 1994 - 1995
8. 2474 Latvijas Republikas Valsts kontrole 1995 - 1997
9. 2482 Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Centra rajona nodaļa 1995 - 1995
10. 2483 Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas nodaļa 1995 - 1995
11. 2484 Valsts ieņēmumu dienesta Jūrmalas pilsētas nodaļa 1995 - 1995
12. 2515 Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas nodaļa 1994 - 1995
13. 2516 Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas nodaļa 1994 - 1995
14. 2528 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas fonda Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas Sociālās apdrošināšanas pārvalde 1992 - 1995
15. 2561 Tone Valdemārs Teodors (1892-1958), gleznotājs 1900 - 1958
2006. gada aprīlis
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 449 Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts akciju sabiedrība "Rīgas Tirdzniecības osta" 1999 - 2004
2. 1626 Rīgas pilsētas Skolu valdes Centra rajona nodaļa 1999 - 2001
3. 1794 Sakaru darbinieku arodbiedrības Latvijas republikāniskā komiteja 1988 - 1990
4. 1986 Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas 1951 - 2006
5. 2053 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Centralizētā grāmatvedība 2001 - 2001
6. 2250 Trimdas latviešu dokumenti 1947 - 2005
7. 2342 Akciju komercbanka "Topbanka" 1995 - 2005
8. 2420 Ārvalstu arhīvu dokumentu kopijas par 20.gs. politiski represētajiem Latvijas iedzīvotājiem (no Kazahijas Republikas) 2005 - 2006
9. 2423 Dunsdorfs Edgars (1904-2002), tautsaimnieks, vēsturnieks (Austrālija) 1940 - 2000
10. 2427 Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts 1998 - 2001
11. 2550 Akciju sabiedrība ''Latvijas zvejnieku savienība'' 1991 - 1995
12. 2556 Sabiedriskā organizācija "Rīgas reģiona attīstības padome" 1996 - 2006
13. 2558 Andrups Jānis (Jānis Andriņš) (1914-1994), literatūrkritiķis, periodisko izdevumu redaktors (Lielbritānija) 1945 - 1986
14. 2559 Upsalas latviešu biedrība (Zviedrija) 1945 - 1990
2006. gada marts
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 341 Latvijas republikāniskā patērētāju biedrību savienība 1975 - 1990
2. 554 Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas Mūzikas akadēmijas Emīla Dārziņa mūzikas skola 1994 - 1995
3. 890 Akciju sabiedrība "Latvijas aviolīnijas" 1995 - 2001
4. 900 Latvijas PSR Tautas tiesas 1941 - 1943
5. 1185 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Veselības departamenta Latvijas zinātniskā medicīnas bibliotēka 1995 - 1996
6. 1986 Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas 2005 - 2006
7. 2206 Dreimanis Pēteris (1879-1971), vēsturnieks, pedagogs, Dreimanis Aleksis (dz.1914), ģeologs, (Kanāda) / ģimenes fonds 1949 - 1999
8. 2244 Latvijas Republikas Veselības ministrijas Latvijas Kardioloģijas institūts 1996 - 2005
9. 2250 Trimdas latviešu dokumenti 1899 - 2005
10. 2297 Čūlītis Maksis (Mārtiņš Derums) (dz.1911), žurnālists, (Kanāda) 1960 - 1970
11. 2370 Latvijas Zinātņu Akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts 1992 - 1995
12. 2385 Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Valsts bezpeļņas akciju sabiedrība "Kultūrkapitāla fonds" 1998 - 2000
13. 2394 Cinis Verners (dz.1927), sabiedriskais darbinieks (Kanāda) 1950 - 2000
14. 2403 Frišvalds Jānis (dzim.1923), Daugavas Vanagu organizācijas priekšnieks, Daugavas Vanagu Centrālās valdes priekšsēdis (Lielbritānija) 1949 - 1996
15. 2531 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca 1994 - 1996
16. 2536 Latvijas Republikas Ministru kabineta Valsts kancelejas Valsts Civildienesta pārvalde 1994 - 1995
17. 2539 Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts proves uzraudzības inspekcija 1994 - 1995
18. 2552 Daugavas Vanagu Centrālā valde (Lielbritānija) 1945 - 1990
19. 2553 Ziemeļkalifornijas Daugavas vanadžu kopa (ASV) 1950 - 2001
2006. gada februāris
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 86 Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālais teātris 1989 - 1994
2. 1462 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komiteja 1945 - 1994
3. 1986 Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas 1947 - 2005
4. 2005 Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Skolu centrs 1993 - 1996
5. 2250 Trimdas latviešu dokumenti 1920 - 2003
6. 2391 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija 2002 - 2004
7. 2464 Dulmanis Voldemārs (1908-1989), žurnālists, sabiedriskais darbinieks (Austrālija) 1950 - 1988
8. 2519 Kalnājs (līdz 1940 Berkholcs) Arnolds (1906-1975), komponists, diriģents, (ASV) 1945 - 1952
2006. gada janvāris
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 399 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgas tehniskā universitāte 1990 - 1994
2. 1437 Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas Tautas deputātu padomes Valde 1994 - 1994
2005. gada decembris
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 270 Latvijas PSR Ministru Padome un Latvijas Republikas Ministru Padome 1990 - 1993
2. 500 Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Latvijas Valsts arhīvs 1944 - 2002
3. 1201 Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Projektēšanas un informācijas valsts uzņēmums "Melioprojekts" 1991 - 1995
4. 1224 Latvijas Republikas Izglītības ministrijas Rīgas tehniskā koledža 1993 - 1995
5. 1228 Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1994 - 1994
6. 1845 Ģērmanis Arturs (1899-1993), bibliogrāfs, Ģērmanis Juris (dz.1941), gleznotājs, Ģērmanis Andrejs (dz.1941), gleznotājs, Ģērmanis Osvalds (1911-1990), izgudrotājs;Dzeivers Arturs (1881-1967), pedagogs / dzimtas fonds 1900 - 1970
7. 1986 Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas 2004 - 2005
8. 1994 1945.-1955. gadā no Latvijas izsūtīto vācu tautības iedzīvotāju, bezvalstnieku, reliģisko sektu dalībnieku un antisociālo elementu personas lietas 1946 - 2005
9. 2000 Latvijas Republikas Ministru kabinets un Valsts kanceleja 1993 - 1993
10. 2142 Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamo īpašumu aģentūra" 1996 - 2002
11. 2250 Trimdas latviešu dokumenti 1917 - 2005
12. 2321 Priednieks Gunārs (Vidzemnieks) (dz.1925), publicists, (Lielbritānija) 1979 - 1992
13. 2331 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Tirdzniecības uzraudzības valsts komiteja 1993 - 1996
14. 2332 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Tirdzniecības un pakalpojumu kontroles centrs 1997 - 1998
15. 2470 Ekmanis Rolfs (dz.1929), literatūrzinātnieks, žurnāla “Jaunā Gaita” galvenais redaktors (ASV) 1958 - 1995
16. 2471 Ekmanis Rolfs (dz.1929), literatūrzinātnieks, žurnāla “Jaunā Gaita” galvenais redaktors (ASV) 1946 - 2005
17. 2483 Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas nodaļa 1994 - 1994
18. 2500 Samsone Sofija (1913-2005), gleznotāja, (Zviedrija) 1945 - 2005
19. 2508 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Energoapgādes regulēšanas padome 1996 - 2001
20. 2509 Filadelfijas latviešu vīru dubultkvartets, (ASV) 1951 - 2005
21. 2511 Vētra Vija (dz.1923), dejotāja, horeogrāfe, (ASV) 1956 - 2005
22. 2514 Lejiņš Jānis (1899-1990), aktieris, režisors, gleznotājs, (ASV) 19308 - 1981
2005. gada novembris
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 1298 Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts uzņēmums "Latvijas jūras medicīnas centrs" 1986 - 1986
2. 1432 Rīgas pilsētas Centra rajona Tautas deputātu padomes Valde 1991 - 1994
3. 1914 Latvijas PSR Tautas izglītības ministrija un Latvijas Republikas Izglītības ministrija 1989 - 1993
4. 2143 Rīgas Komerciālā inovācijas banka 1988 - 1991
5. 2219 Spilners Ilgvars (dz.1925), ALA un PBLA priekšsēdis, (ASV) / privātarhīvs 1964 - 2003
6. 2250 Trimdas latviešu dokumenti 1947 - 2005
7. 2264 Latvijas Republikas Finansu ministrijas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija 1993 - 2001
8. 2267 Valsts uzņēmums "Latvijas Televīzija" 1992 - 1994
9. 2322 Bērziņš Alfrēds Jānis (dz.1920), sabiedriskais darbinieks, Daugavas vanagu organizācijas ģenerālsekretārs, (Vācija) 1945 - 2005
10. 2342 Akciju komercbanka "Topbanka" 1992 - 1995
11. 2436 Gubiņa Indra (dz.1927), rakstniece, mākslas kritiķe (Kanāda) 1961 - 2005
12. 2447 Plūdons Varimants (dz.1928), Daugavas Vanagu priekšnieks un Daugavas Vanagu Centrālās valdes priekšsēdis (Kanāda) 1977 - 1996
13. 2462 Austrālijas latviešu centrālais arhīvs (Austrālija) 1950 - 1990
14. 2507 Akciju sabiedrība "Latvijas Rekonstrukcijas un attīstības banka" 1992 - 1994
15. 2510 Daugavas Vanagu Džilongas nodaļa, (Austrālija) 1951 - 2000
2005. gada oktobris
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 938 Latvijas PSR Tieslietu ministrija, Latvijas PSR Ministru Padomes Juridiskā komisija un Latvijas Republikas Tieslietu ministrija 1994 - 1994
2. 2236 Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" 1994 - 1994
3. 2250 Trimdas latviešu dokumenti 1959 - 1996
4. 2366 Latvijas Zinātņu Akadēmijas Organiskās sintēzes institūts 1986 - 1992
5. 2413 LPSR Veselības aizsardzības ministrijas 1.Bērnu klīniskā slimnīca 1985 - 1985
6. 2465 Rudzītis Dainis (dz.1921), sabiedriskais darbinieks; Rudzītis Sigurds (1915-1985), sabiedriskais darbinieks/ arhīvs (ASV) 1920 - 1980
7. 2477 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas novada slimokase" 1998 - 2002
8. 2488 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 1993 - 1996
9. 2489 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Latvijas Medicīnas akadēmijas Klīnika "Linezers" 1992 - 1994
10. 2490 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas AIDS profilakses cenrts 1993 - 1996
11. 2491 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts narkoloģiskās aprūpes un veselības centrs 1993 - 1996
2005. gada septembris
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 444 Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Rīgas horeogrāfijas skola 1993 - 1994
2. 1171 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 1992 - 1995
3. 1403 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona Pagaidu valde 1944 - 1993
4. 1882 Freimanis Eduards (dz.1921-2005), rakstnieks, (Kanāda) 1988 - 2004
5. 2289 Alunāns Aleksandrs (1913-2001), rotkalis, Alunāne (Zalāne) Irēne (1914-1997), pedagoģe, Alunāns Pēteris (1947), fotogrāfs/ ģimenes fonds (ASV) 1913 - 2001
6. 2475 Zaļkalns Teodors (1876-1972), tēlnieks 1880 - 1980
2005. gada augusts
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 235 Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālā bibliotēka 1992 - 1993
2. 856 Latvijas PSR Augstākā tiesa un Latvijas Republikas Augstākā tiesa 1994 - 1994
3. 1416 Latvijas Sarkanais Krusts 1992 - 1994
4. 1523 Valsts uzņēmums "Siltumelektroprojekts" un Valsts zinātniskās pētniecības institūts "Energotīkluprojekts" 1962 - 1992
5. 1692 Dambrāne Lidija (1899-1995), filoloģe 1900 - 1995
6. 1864 Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Loto" 1994 - 1996
7. 1994 1945.-1955. gadā no Latvijas izsūtīto vācu tautības iedzīvotāju, bezvalstnieku, reliģisko sektu dalībnieku un antisociālo elementu personas lietas 1949 - 2005
8. 2176 Šilde Ādolfs (1907 -1990),jurists, vēsturnieks, (Vācija) / privātarhīvs 1945 - 1990
9. 2244 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts zinātniskā bezpeļņas organizācija "Latvijas Kardioloģijas institūts" 1981 - 1995
10. 2250 Trimdas latviešu dokumenti 1951 - 1958
11. 2304 Auziņš Vladimirs (dz.1917), gleznotājs 1984 - 1985
12. 2313 Cīrulis Jānis (1908-1995), mākslinieks, (ASV) 1945 - 1995
13. 2391 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija 1995 - 2001
14. 2423 Dunsdorfs Edgars (1904-2002), tautsaimnieks, vēsturnieks (Austrālija) 1921 - 2002
15. 2460 Eiropas Latviešu jaunatnes apvienība(ELJA) (Zviedrija) 1956 - 1987
16. 2466 Skulme Oto (1889-1967), scenogrāfs, gleznotājs, pedagogs; Skulme-Liepiņa Marta (1890-1962), tēlniece; Skulme Džemma (dz.1925), gleznotāja; Ābols Ojārs (1922-1984), gleznotājs; Dimiters Juris (dz.1947), gleznotājs, scenogrāfs, plakātists; Skulme Marta (dz.1962), scenogrāfe, gleznotāja/ dzimtas fonds 1920 - 1950
17. 2480 Latvijas Republikas Zemkopības ministrija 1993 - 1994
18. 2485 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksamenācijas centrs 1994 - 1995
19. 2487 Latvijas Republikas Prokuratūras Jūrmalas pilsētas Prokuratūra 1990 - 1994
20. 2498 Rozentāle Magdalēna (dz.1915), žurnāla “Akadēmiskā dzīve” redaktore (ASV) 1948 - 2004
2005. gada jūlijs
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 1716 Latvijas Medicīnas akadēmijas Klīniskā bērnu slimnīca 1994 - 1995
2. 1750 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Republikas tuberkulozes un plaušu slimību centrs 1993 - 1994
3. 2396 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas eksportkredīts" 1994 - 2003
2005. gada jūnijs
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 510 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Finansu nodaļa 1962 - 1984
2. 1221 Latvijas PSR Prokuratūra 1945 - 1985
3. 1455 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Finansu nodaļa 1985 - 1989
4. 1903 Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Valsts finansu inspekcija 1990 - 1993
5. 1986 Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas 2003 - 2005
6. 1987 1941.gada 14.jūnijā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas 1950 - 2004
7. 2099 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra" 2002 - 2002
8. 2203 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Latvijas Patoloģiskās anatomijas centrs 1994 - 1995
9. 2210 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs 1999 - 2001
10. 2298 Logins Bruno (dz.1921), sabiedriskais darbinieks, Kanādas Latviešu katoļu apvienības valdes priekšsēdis (Kanāda) 1959 - 1999
11. 2302 Rubenis Arturs Tālivaldis (dz.1927), dramaturgs, sabiedriskais darbinieks, (ASV) 1923 - 2002
12. 2366 Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Organiskās sintēzes institūts 1972 - 1985
13. 2448 Bromults Alfejs (1913-1991), gleznotājs 1920 - 2003
14. 2463 Lapacinska Velta (dz.1941), mākslas zinātniece 1978 - 2001
15. 2478 Jūrmalas pilsētas dome 1994 - 1994
16. 2482 Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas Centra rajona nodaļa 1994 - 1994
17. 2484 Valsts ieņēmumu dienesta Jūrmalas pilsētas nodaļa 1994 - 1994
18. 2486 Latvijas Republikas Veselības ministrijas Garīgās veselības valsts aģentūra 1993 - 1995
19. 2503 Kārkliņa Gaļina Inga (dz.Rogaļska, 1923-2004), mākslas zinātniece, žurnāliste 1923 - 2004
20. 2505 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Latvijas Enerģētikas aģentūra 1994 - 1997
2005. gada maijs
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 2391 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija 1995 - 2003
2005. gada aprīlis
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 202 PSRS Valsts bankas Latvijas republikāniskā banka 1988 - 1991
2. 284 PSRS Rūpniecības un celtniecības valsts komercbankas Latvijas republikāniskā banka 1970 - 1991
3. 507 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Latvijas Medicīnas akadēmija 1994 - 1994
4. 678 Latvijas PSR Kultūras ministrija, Latvijas PSR Valsts kultūras komiteja un Latvijas Republikas Kultūras ministrija 1993 - 1994
5. 1631 Jūrmalas pilsētas Domes Skolu valde 1980 - 1997
6. 1834 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Republikas Jaunatnes sporta centrs 1994 - 1995
7. 2160 Latvijas bankas Rīgas Starprajonu banka 1986 - 1993
8. 2254 Latvijas Republikas Prokuratūras Rīgas pilsētas Prokuratūra 1967 - 1994
9. 2404 Haļapina Taira (dzim.1922), māksliniece, mākslas zinātniece 2004 - 2005
10. 2442 Latviešu studentu centrālā savienība (Vācija) 1946 - 1951
11. 2455 Sirakūzas un apkārtnes latviešu biedrība (ASV) 1950 - 2000
12. 2479 Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Rīgas tiesas apgabala prokuratūra 1994 - 1998
13. 2494 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts dienesta Rīgas pilsētas centrs 1993 - 1994
14. 2496 UNESCO Latvijas Republikas Nacionālā komisija 1992 - 1998
15. 2497 Vicburgas latviešu studentu biedrība (Vācija) 1945 - 1951
16. 2498 Rozentāle Magdalēna (dz.1915), žurnāla “Akadēmiskā dzīve” redaktore (ASV) 1948 - 2004
17. 2499 Filadelfijas latviešu koncertapvienība (ASV) 1959 - 1974
18. 2501 Gūtmanis Roberts Kārlis (1896-1981), Latvijas vēstures pētnieks( Lielbritānija) 1896 - 1991
19. 2502 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 1990 - 1994
20. 2504 Latvijas Banku privatizācijas fonds 1992 - 1996
2005. gada marts
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 277 Latvijas PSR Valsts statistikas komiteja un Latvijas Republikas Valsts statistikas komiteja 1993 - 1995
2. 913 Akciju sabiedrība "Rīgas Dīzelis" 1958 - 1979
3. 979 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības departamenta Bērnu bāreņu aprūpes centrs "Rīga" 19921 - 1994
4. 1466 Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Valdes pašvaldības uzņēmums "Ūdensapgāde un kanalizācija" 1993 - 1995
5. 1621 Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" Uzņēmums "Dzelzceļprojekts" 1995 - 1999
6. 1873 Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija 1993 - 2003
7. 1996 Zīverte Alise (dz.1911), fotogrāfe, Zīverts Manfrēds (dz.1925), fotogrāfs, (ASV) / ģimenes fonds 1946 - 1966
8. 2179 Lambergs Valdemārs (1905-1973), sabiedriskais darbinieks (ASV), Lambergs Aristīds, Jekabs (dz.1934), sabiedriskais darbinieks, (ASV,Latvija)/ģimenes fonds 1930 - 1978
9. 2250 Trimdas latviešu dokumenti 1891 - 2004
10. 2321 Priednieks Gunārs (Vidzemnieks) (dz.1925), publicists, (Lielbritānija) 2004 - 2004
11. 2324 Merkmanis Leonīds (1915-1983), scenogrāfs,arhitekts, Merkmanis Andris (dz.1943), scenogrāfs, gleznotājs, Vārna Vilma (1917-1978), aktrise / ģimenes fonds 1935 - 1940
12. 2370 Latvijas Zinātņu Akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts 1946 - 1992
13. 2371 Latvijas Zinātņu Akadēmijas Latvijas Vēstures institūts 1946 - 1993
14. 2435 Latviešu jaunatnes latviskās izglītības kustība “Divireizdivi ”(“2x2”),(ASV) 1964 - 1974
15. 2468 Latvijas Republikas Labklājības ministrija 1991 - 1993
16. 2470 Ekmanis Rolfs (dz.1929), literatūrzinātnieks , žurnāla “Jaunā Gaita” galvenais redaktors 1958 - 1995
17. 2471 Birzgalis Reinis (1907-1990), grafiķis, aktieris (ASV) 1940 - 1989
18. 2481 Valsts Ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Kurzemes rajona nodaļa 1994 - 1994
19. 2493 Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" 1992 - 1996
2005. gada februāris
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. D-23 Akciju sabiedrība Banka "LAND" 2003 - 2004
2. 1587 Latvijas Kopdarbības centrālās savienības "Turība" Tehniskais centrs 1966 - 1994
3. 1638 Ņefedova Ināra (dz.1930), mākslas zinātniece 1931 - 2002
4. 2047 Ģenerāļa K.Goppera fonds 1961 - 2004
5. 2140 Lācis Indulis (dz.1931), sabiedriskais darbinieks : materiāli par latviešu kultūras dzīvi ASV, (ASV) 1950 - 2002
6. 2211 Vītols Jāzeps (1863-1948), komponists 1947 - 1947
7. 2250 Trimdas latviešu dokumenti 1986 - 2002
8. 2304 Auziņš Vladimirs (dz.1917), gleznotājs 1972 - 2004
9. 2367 Latvijas Republikas Izglītības, kultūras un zinātnes ministrijas un Latvijas Zinātņu Akadēmijas Bioloģijas institūts 1968 - 1993
10. 2432 Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Latvijas Vides datu centrs 1989 - 1996
11. 2444 Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Teritorijas attīstības plānošanas centrs" 1999 - 2003
12. 2456 Zariņa Laimoņa (1915-2003) dokumentu kolekcija "Amerikas latviešu teātris" (ASV) 1970 - 1980
13. 2471 Birzgalis Reinis (1907-1990), grafiķis, aktieris (ASV) 1982 - 1982
14. 2474 Latvijas Republikas Valsts kontrole 1992 - 1994
2005. gada janvāris
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 1821 PSRS Pārbaudes filtrācijas punktos un nometnēs ieslodzīto Latvijas iedzīvotāju personas lietas 1945 - 2004
2. 1986 Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas 2003 - 2004
3. 1987 1941.gada 14.jūnijā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas 1942 - 2004
4. 2420 Ārvalstu arhīvu dokumentu kopijas par 20.gs. politiski represētajiem Latvijas iedzīvotājiem 1937 - 1937
5. 2433 Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides konsultāciju un monitoringa centrs 1995 - 2000
6. 2446 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs 2000 - 2004
7. 2473 Pitsburgas un apkārtnes latviešu biedrība (ASV) 1950 - 2000
2004. gada decembris
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. D-4 Akciju sabiedrība "Banka Atmoda" 1991 - 2004
2. 449 Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts akciju sabiedrība "Rīgas Tirdzniecības osta" 1995 - 1998
3. 454 Rīgas pusvadītāju aparātu rūpnīca, ražošanas apvienība "Alfa" un Akciju sabiedrība "Alfa" 1965 - 1965
4. 1228 Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1992 - 1993
5. 1626 Rīgas pilsētas Skolu valdes Centra rajona nodaļa 1993 - 1998
6. 2090 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nacionālā vides veselības centra Rīgas Vides veselības centrs 2000 - 2001
7. 2211 Vītols Jāzeps (1863-1948), komponists 1920 - 1943
8. 2344 Latvijas Zinātņu Akadēmijas Zinātniski tehnisko izstrādņu birojs "Koksne" 1970 - 1970
9. 2352 Norītis Rūdolfs Pauls (dz.1920), žurnālists, sabiedriskais darbinieks, (Kanāda) 1969 - 2000
10. 2367 Latvijas Republikas Izglītības, kultūras un zinātnes ministrijas un Latvijas Zinātņu Akadēmijas Bioloģijas institūts 1970 - 1993
11. 2380 Latvijas Zinātņu akadēmijas Neorganiskās ķīmijas institūts 1946 - 1993
12. 2383 Latvijas Zinātņu akadēmijas Izdevniecība "Zinātne" 1948 - 1992
13. 2449 Rēpele Mirdza (dz.1921), pedagoģe, novadpētniece 1925 - 2003
14. 2467 Komunālās saimniecības un sadzīves pakalpojumu Zinātniski tehniskās biedrības Latvijas republikāniskā valde 1969 - 1989
15. 2472 Puzins Pauls (Pāvils Puzinas)(1907-1967), gleznotājs, pedagogs, (ASV) 1930 - 1999
2004. gada novembris
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 1893 Demokrātiskā partija "Saimnieks" un tās priekšteči 1995 - 2004
2. 2469 Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Valsts veterinārais departaments 1990 - 1996
2004. gada oktobris
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 146 Valsts akciju sabiedrība "Energoautomātika" 1980 - 1998
2. 192 Rīgas pilsētas Skolu valdes Ziemeļu rajona nodaļa 1992 - 1998
3. 1298 Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts uzņēmums "Latvijas jūras medicīnas centrs" 1985 - 1985
4. 1403 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona Pagaidu valde 1944 - 1991
5. 1729 Rīgas pilsētas valdes Pašvaldības uzņēmums "Tramvaju un trolejbusu pārvalde" 1993 - 1994
6. 2068 Latvijas pilsoņu dzīvesstāsti 1945 - 1952
7. 2399 Krievijas Federācijas Valsts arhīva fondu dokumentu kopijas 1919 - 1953
8. 2413 LPSR Veselības aizsardzības ministrijas 1.Bērnu klīniskā slimnīca 1984 - 1984
2004. gada septembris
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 146 Valsts akciju sabiedrība "Energoautomātika" 1977 - 1998
2. 267 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgas Aviācijas universitāte 1987 - 2004
3. 472 Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 1988 - 1994
4. 1986 Latvijas PSR VDK par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas 1943 - 1955
5. 2365 Latvijas Zinātņu Akadēmijas Polimēru mehānikas institūts   1963 - 1993
6. 2369 Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts 1946 - 1993
7. 2377 Latvijas Zinātņu Akadēmijas Elektronikas un datorzinātņu institūts 1960 - 1993
2004. gada augusts
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 913 Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda A/S "Rīgas Dīzelis" 2000 - 2004
2. 1051 Latvijas PSR Ārlietu ministrija 1944 - 1990
3. 1960 Latvijas PSR Kultūras ministrijas Republikāniskā neredzīgo bibliotēka un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Republikāniskā neredzīgo bibliotēka 1992 - 1995
4. 2062 Dzirne Aleksandrs (1907-2001), farmaceits, (ASV) / privātarhīvs 1938 - 1998
5. 2097 Zemesarājs Viktors (dz.1924), sabiedriskais darbinieks, (ASV) / privātarhīvs   1960 - 1998
6. 2298 Logins Bruno (dz.1921), sabiedriskais darbinieks, Kanādas Latviešu katoļu apvienības valdes priekšsēdis (Kanāda) 1959 - 1999
7. 2426 Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām Starptautisko palīdzības programmu koordinācijas pārvalde 1999 - 2000
8. 2427 Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts 1999 - 2001
9. 2429 Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra reģionālās attīstības un pašvaldību lietās Pašvaldību lietu pārvalde 1996 - 2003
10. 2441 Radio "Brīvā Eiropa" 1991 - 1998
11. 2450 Mineapoles latviešu evanģēliski luteriskās baznīcas Kristus draudze (ASV)/ mikrofilmas 1972 - 2002
12. 2451 Vasariņš Pēteris (1924-1996), sabiedriskais darbinieks (Kanāda) 1950 - 1990
13. 2466 Skulme Oto (1889-1967), scenogrāfs, gleznotājs, pedagogs; Skulme-Liepiņa Marta (1890-1962), tēlniece; Skulme Džemma (dz.1925), gleznotāja; Ābols Ojārs (1922-1984), gleznotājs; Dimiters Juris (dz.1947), gleznotājs, scenogrāfs, plakātists; Skulme Marta (dz.1962, scenogrāfe, gleznotāja/ dzimtas fonds 1917 - 1993
2004. gada jūlijs
Nr.p.k. Fonda Nr. Fonda nosaukums Dokumentu gadi
1. 267 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgas Aviācijas universitāte 1993 - 2004
2. 490 Latvijas Republikas Arhitektūras un celtniecības ministrijas Komunālās saimniecības departaments 1990 - 1992
3. 856 Latvijas PSR Augstākā tiesa un Latvijas Republikas Augstākā tiesa 1993 - 1993
4. 938 Latvijas PSR Tieslietu ministrija, Latvijas PSR Ministru Padomes Juridiskā komisija un Latvijas Republikas Tieslietu ministrija 1992 - 1993
5. 1382 Latvijas PSR Valsts celtniecības lietu komiteja 1982 - 1987
6. 1652 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas māsu skola 1992 - 1994
7. 1957 Latvijas Republikas Arhitektūras un celtniecības ministrija 1990 - 1993
8. 1991 Latvijas PSR Valsts celtniecības un arhitektūras lietu komiteja 1988 - 1990
9. 2235 Latvijas Republikas Galvenās Valsts finansu inspekcijas Rīgas pilsētas Centra rajona Valsts finansu inspekcija 1992 - 1993
10. 2440 Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija 1991 - 1994


Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv