. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Aktualitātes >> Aktualitātes >> Čakam 110

2011. gada 27. oktobrī izcilā latviešu dzejnieka Aleksandra Čaka 110. dzimšanas diena

Dzejnieka daiļrades un biogrāfijas zinātniskās pētniecības rezultāti apkopoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas nodaļas sagatavotajā un nesen publicētajā zinātniskajā bibliogrāfijā "Aleksandrs Čaks. Bibliogrāfija".
Bibliogrāfijas zinātniskais redaktors, rakstnieks un literatūrzinātnieks Valdis Rūmnieks grāmatas ievadā raksta: "Savākts ir milzīgs materiāls, faktiski tā ir Čaka bezgalīgās pasaules skaidrā un drošā karte, pēc kuras varam pētīt un izjust Čaka fenomenu…"

Nozīmīgas dokumentārās liecības par Aleksandra Čaka dzīves un daiļrades pēdējo posmu Latvijas otrreizējās okupācijas un sovetizācijas laikā pēc Otrā pasaules kara, glabājas Latvijas Valsts arhīvā.

Vissavienības Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālas komitejas 40. gadu lēmumi par žurnāliem Звезда un Ленинград, par dramatisko teātru repertuāru, par kinofilmu "Lielā dzīve", par V. Muradelli operu "Lielā draudzība", kā arī t. s. kosmopolītu lietas atbalsis 1949. gadā Latvijā veidoja kultūras dzīves ideoloģizācijas kontekstu, kas izsekojams Latvijas Komunistiskās partijas Centrālas komitejas fonda (PA-101. fonds), Latvijas Padomju rakstnieku savienības (473. fonds), laikraksta "Cīņa" redakcijas LKP pirmorganizācijas (PA-380. fonds), laikraksta "Cīņa" redakcijas (PA-346. fonds) un Latvijas Padomju rakstnieku savienības LKP pirmorganizācijas (PA-7263. fonds) u. c. fondu dokumentos.

Aleksandra Čaka biogrāfijas un daiļrades pētniekiem un interesentiem piedāvājam, mūsuprāt, līdz šim vēl neapzinātus, nepētītus un nepublicētus dokumentus, kas glabājas arhīva 2037. fondā – Latvijas Rakstnieku savienības Rakstnieku klubs.
Šajā fondā atrodas Rakstnieku kluba sekciju – dramaturģijas, dzejas, jauno autoru, krievu autoru, kritikas, prozas un tulkotāju – sēžu protokoli, arī Rakstnieku kluba komisiju dokumenti. Publicējam Latvijas Padomju rakstnieku savienības Rakstnieku kluba Dzejas sekcijas 13 protokolus.
Aleksandram Čakam Dzejas sekcijas darbā ir dažādas lomas – viņš vada Dzejas sekcijas sēdes, protokolē, referē par jaunākajiem dzejoļu krājumiem un piedalās debatēs. 1947. gada 15. aprīlī Dzejas sekcijas sēdē iztirzā Aleksandra Čaka dzeju krājumu "Patrioti". Šī krājuma apspriešana turpinās 1947. gada 15. maijā.
1949. gada 7. februāra sēdes dienas kārtībā ir Jāņa Plauža referāts "Formālisma paliekas latviešu dzejā", kurā referents kritizē "imažinisma paliekas, mistiku un slimīgu estētismu" Aleksandra Čaka dzejā krājumā "Zem cēlās zvaigznes".

Publicētie Rakstnieku kluba protokoli ir oriģināli, viens no tiem – 1946. gada 23. oktobra sēdes protokols – Aleksandra Čaka rokraksts.

Dokumentu publikāciju sagatavoja: Aija Kalnciema, Ainars Mazvērsītis un Guntis Švītiņš.

Latvijas Padomju rakstnieku savienības Rakstnieku kluba Dzejas sekcijas 1946. gada 15. maija sēdes protokols.
Meinharda Rudzīša dzeju krājuma "Dzimtā zeme" iztirzājums. Sēdi vada Aleksandrs Čaks.
Latvijas Valsts arhīvs, 2037. fonds, 1. apraksts, 78. lieta, 1.–3. lapa. Oriģināls. Rokraksts. Pirmpublicējums.

Latvijas Padomju rakstnieku savienības Rakstnieku kluba Dzejas sekcijas 1946. gada 23. oktobra sēdes protokols.
Sēdi vada Valdis Lukss, protokolē Aleksandrs Čaks.
Latvijas Valsts arhīvs, 2037. fonds, 1. apraksts, 78. lieta, 4.–9. lapa. Oriģināls. Aleksandra Čaka rokraksts. Pirmpublicējums.

Latvijas Padomju rakstnieku savienības Rakstnieku kluba Dzejas sekcijas 1947. gada 20. februāra sēdes protokols.
Latvijas Valsts arhīvs, 2037. fonds, 1. apraksts, 79. lieta, 1., 1.o. p. lapa. Oriģināls. Jāņa Grota rokraksts. Pirmpublicējums.

Latvijas Padomju rakstnieku savienības Rakstnieku kluba Dzejas sekcijas 1947. gada 24. februāra sēdes protokols.
Latvijas Valsts arhīvs, 2037. fonds, 1. apraksts, 79. lieta, 2. lapa. Oriģināls. Jāņa Grota rokraksts. Pirmpublicējums.

Latvijas Padomju rakstnieku savienības Rakstnieku kluba Dzejas sekcijas 1947. gada 3. marta sēdes protokols.
Dzejnieces Lilijas Auzas jaunāko dzejoļu iztirzājums. Referē Valdis Lukss un Aleksandrs Čaks.
Latvijas Valsts arhīvs, 2037. fonds, 1. apraksts, 79. lieta, 3., 3.o.p. lapa. Oriģināls. Jāņa Grota rokraksts. Pirmpublicējums.

Latvijas Padomju rakstnieku savienības Rakstnieku kluba Dzejas sekcijas 1947. gada 10. marta sēdes protokols.
Anatola Imermaņa dzeju krājuma "Jāņu naktī" iztirzājums.
Latvijas Valsts arhīvs, 2037. fonds, 1. apraksts, 79. lieta, 4., 4.o. p. lapa. Oriģināls. Jāņa Grota rokraksts. Pirmpublicējums.

Latvijas Padomju rakstnieku savienības Rakstnieku kluba Dzejas sekcijas 1947. gada 17. marta sēdes protokols.
Jāņa Sudrabkalna referāta "Majakovskis šodien" apspriešana. Aleksandra Čaka koreferāts un debates.Latvijas Valsts arhīvs, 2037. fonds, 1. apraksts, 79. lieta, 5. lapa. Oriģināls. Jāņa Grota rokraksts. Pirmpublicējums.

Latvijas Padomju rakstnieku savienības Rakstnieku kluba Dzejas sekcijas 1947. gada 15. aprīļa sēdes protokols.
Sēdi vada Valdis Lukss, Aleksandra Čaka dzeju krājuma "Patrioti" iztirzājums.
Latvijas Valsts arhīvs, 2037. fonds, 1. apraksts, 79. lieta, 6.–7. lapa. Oriģināls. Pirmpublicējums.

Latvijas Padomju rakstnieku savienības Rakstnieku kluba Dzejas sekcijas 1947. gada 15. maija sēdes protokols.
Sēdē turpina apspriest Aleksandra Čaka dzeju krājumu "Patrioti".
Latvijas Valsts arhīvs, 2037. fonds, 1. apraksts, 79. lieta, 11., 11. o. p. lapa. Oriģināls. Jāņa Grota rokraksts. Pirmpublicējums.

Latvijas Padomju rakstnieku savienības Rakstnieku kluba Dzejas sekcijas 1947. gada 16. jūnija sēdes protokols.
Sēdē apspriež Andreja Baloža dzeju krājumu "Padomju saulē". Aleksandrs Čaks piedalās debatēs.
Latvijas Valsts arhīvs, 2037. fonds, 1. apraksts, 79. lieta, 14. lapa. Oriģināls. Pirmpublicējums.

Latvijas Padomju rakstnieku savienības Rakstnieku kluba Dzejas sekcijas 1947. gada 19. jūnija sēdes protokols.
Sēdē apspriež Cecīlijas Dineres dzejoļu krājumu "Nākotnes gaismā" un Konstantīna Aizpura poēmu "Dūmenis", par kuru referē Aleksandrs Čaks.
Latvijas Valsts arhīvs, 2037. fonds, 1. apraksts, 79. lieta, 15.–18. lapa. Oriģināls. Pirmpublicējums.

Latvijas Padomju rakstnieku savienības Rakstnieku kluba Dzejas sekcijas 1949. gada 7. februāra sēdes protokols.
Dienas kārtībā Jāņa Plauža referāts "Formālisma paliekas latviešu dzejā". Referents kritizē "imažīnisma paliekas, mistiku un slimīgu estētismu". Aleksandra Čaka dzejā krājumā "Zem cēlās zvaigznes".
Latvijas Valsts arhīvs, 2037. fonds, 1. apraksts, 81. lieta, 1.–6. lapa. Oriģināls. Pirmpublicējums.

Latvijas Padomju rakstnieku savienības Rakstnieku kluba Dzejas sekcijas 1949. gada 27. decembra sēdes protokols.
Sēdē apspriež Andreja Baloža dzejoļu krājumu. Sēdi vada Aleksandrs Čaks. Referents Jānis Grants.
Latvijas Valsts arhīvs, 2037. fonds, 1. apraksts, 81. lieta, 21.–22. lapa. Oriģināls. Pirmpublicējums.Pēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv