67. Cēsu pilsētas IK 1946. gada 15. oktobra akts par Cēsu garnizona postījumiem Kalna muižā

 

AKTS

 

            1946. g. 15. oktobrī mēs, apakšā parakstījušies Cēsu pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājs Edgars Plotnieks un Cēsu pilsētas komunālās saimniecības nodaļas vadītājs Jānis Vīksna, ieradāmies Cēsīs, Rīgas ielā 95 – bijušā Kalna muižā, kas nodota Cēsu kara garnizona rīcībā, un konstatējām uz vietas s e k o j o š o:

1)      Bijušā muižas 2 stāvu mūra pils, kas sastāv no 14 istabām, virtuves un blakus telpām apmērām 350 m2 platībā, galīgi tiek izpostīta. Š.g. maija mēnesī mēs, no vienas puses apakšā parakstījušies, un no otras puses Cēsu garnizona komandants un Rīgas KEČ * galvenais inženieris, pārskatījām šo objektu un atradām, ka tikai pils 1. stāvā trūkst daļēji logu, bet 2. stāvs bija kārtībā un tur dzīvoja armijas virsnieki. Uz mūsu pieprasījumu nodot ēku pilsētas rīcībā un viņas savešanu kārtībā saņēmām noraidošu atbildi, norādot, ka ēku savedīs kārtībā 1946. gadā karaspēka daļas. Tagad, 15. oktobrī, atradām, ka ēka pilnīgi pamesta no iedzīvotājiem un padota likteņa varai. Ēkā vairs nav atrodams neviens loga rāmis, 1. stāvā izplēstas 3 mākslas podiņu krāsnis, bet 2. stāvā izplēstas 2 krāsnis. Gvardijas kaptn. ** Juza Alberts, kas dzīvo blakus privātajā mājā Cēsīs, Rīgas ielā 95, mums stāstīja, ka viņš līdz šim dzīvojis pils 2. stāvā, no kurienes viņu izdzinis tagadējais garnizons, un pēc tam garnizona karavīri stājušies pie ēkas nopostīšanas. Logi izņemti, krāsnis noplēstas, un ar automašīnām šie materiāli pārvesti uz Cēsīm, Vaļņu ielu 37. Par šo pretvalstisko rīcību viņš, gvardijas kapteinis Juza Alberts jau rakstiski esot ziņojis Baltijas kara apgabala padomei. Kā aculiecinieks viņš šo garnizona rīcību varot apgalvot katrā laikā.

2)      Dzīvojamā 1 ½ stāva koka māja tiek pakāpeniski sazāģēta un sadedzināta. Tādā veidā aiziet bojā apdzīvojamā platība ne mazāk kā 200 m2.

3)      Pieminētiem Cēsu garnizonam nodotiem namiem neatradām nekādu apsardzību.

Nolēmām šī akta pirmo eksemplāru nodot LK(b)P Cēsu apriņķa komitejas 1. sekretārei, otro eksemplāru Cēsu apriņķa izpildu komitejas priekšsēdētājam un trešo eksemplāru Cēsu pilsētas izpildu komitejai.

 

Cēsu pilsētas izpildu komitejas

priekšsēdētājs E. Plotnieks

Cēsu pilsētas komunālās saimn.

nodaļas vadītājs J. Vīksna

 

LVA, 270. f., 1.s apr., 230. l., 327. lp. Oriģināls.

* Garnizona DzED nosaukuma saīsinājums krievu val.

** Kapteinis