66. LPSR MP kara nodaļas priekšnieka apakšpulkveža D. Šarapova 1946. gada 30. oktobra informācija BKA štāba priekšniekam ģenerālleitnantam V. Vaškēvičam par k/d nodarītajiem postījumiem Cēsu pilsētas un Cēsu apriņķa dzīvokļu fondam

 

 

Nr. 1213 – s

1946. gada 30. oktobrī

SLEPENI

Eks. Nr.3

 

Baltijas kara apgabala štāba priekšniekam

ģenerālleitnantam b. V. R. VAŠKĒVIČAM

 

KOPIJA: Cēsu apriņķa izpildu komitejas priekšsēdētājam b. Freibergam

           

Kā ziņo Cēsu apriņķa izpildu komiteja, Cēsīs un 3 kilometrus no Cēsīm karaspēka daļa pārvērtusi dzīvošanai nederīgā stāvoklī divas mājas, un proti:

1.      Cēsīs, Rīgas ielā 95 Rīgas garnizona DzED pārstāvis jau šā gada maijā konstatēja, ka šīs divstāvu akmens ēkas, sastāvošas no 14 istabām, pirmajā stāvā nav logu, bet 1946.gada oktobrī visā ēkā vairs nebija neviena logu rāmja; turklāt pirmajā stāvā izjauktas 3, otrajā stāvā 2 podiņu krāsnis.

Ēku neviens neaizņem un neapsargā, taču neskatoties uz apriņķa izpildu komitejas lūgumiem, garnizona priekšnieks to izpildu komitejai neatdod.

Mājas pagalmā atrodas koka dzīvojamā ēka, kura pakāpeniski tiek sazāģēta malkā un nokurināta.

2.      3 kilometrus no Cēsīm karaspēka daļai nodotas 3 dzīvojamās ēkas, kas sastāv no 40 istabām, un zemes gabals. To izmanto kā palīgsaimniecību, bet ēkas tiek nopostītas. Pārbaudes laikā, kuru izpildu komiteja izdarīja oktobrī, tika konstatēts: jau izņemta lielākā daļa logu rāmju; nojauktas krāsnis un plītis; istabas pilnas ar atkritumiem; 1 istabā tiek turēti zirgi; 2 istabās glabājas kartupeļi.

1946.gada pavasarī šīs ēkas karaspēka daļai tika nodotas pilnīgā kārtībā.

Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja b. V. T. Lāča uzdevumā par to ziņoju un lūdzu ar rīkojumu komandēt uz Cēsu apriņķa izpildu komiteju Jūsu pārstāvi, lai kopā ar apriņķa izpildu komiteju pārbaudītu minēto ēku stāvokli, kā arī uzdot Cēsu garnizona priekšniekam šīs ēkas savest kārtībā un sodīt vainīgos.

Vienlaikus lūdzu: ja nav nepieciešamības izmantot telpas Cēsīs, Rīgas ielā 95, tās nodot Cēsu apriņķa izpildu komitejai.

Par veiktajiem pasākumiem lūdzu paziņot Latvijas PSR Ministru Padomes Lietu pārvaldei un Cēsu apriņķa izpildu komitejas priekšsēdētājam.

 

Kara nodaļas priekšnieks

adm [inistratīvā] dienesta apakšpulkvedis D. Šarapovs

 

LVA, 270. f., 1.s apr., 230. l., 325. lp. Oriģināls. Tulkojums