“Latviešiem šī gadsimta vēsturē viens no drūmākajiem periodiem ir deportāciju laiks. Šķiet, ir maz notikumu, kas būtu atstājuši tik lielu ietekmi uz nacionālo apziņu kā izsūtīšana”

Roberts Ķīlis
sociālantropologs

DEPORTATIO (no latīņu valodas) - izsūtīšana
Deportācija
ir viena no politisko represiju specifiskajām formām....
Deportāciju
kā represiju veida noteicošā īpatnība ir to administratīvais (ārpustiesas) raksturs un tās veikšana pēc sarakstiem....

Pāvels Poļans
vēsturnieks, ģeogrāfs un filologs

Latvijas Valsts arhīvā glabājas gan 1941. gada 14. jūnijā, gan 1949. gada 25. martā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju arhīva lietas.
    2001. gada jūnijā tika izdota arhīva darbinieku sagatavotā grāmata “Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs”.
    2002. gadā deviņu cilvēku darba grupa uzsāka projekta “1949. gada 25. martā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju datu bāzes izveidošana” izstrādi. Darba grupas uzdevums ir, skatot izsūtīto Latvijas iedzīvotāju arhīva lietas, papildināt Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Nepamatoti represēto pilsoņu reabilitācijas nodaļā izveidoto datu bāzi un sagatavot grāmatu “Aizvestie. 1949. gada 25. marts”.

Septiņās izstādes planšetēs vēlējāmies parādīt grāmatas tapšanas gaitu:

 • sešus būtiskus dokumentus no Latvijas Valsts arhīva un Krievijas Federācijas Valsts arhīva par 1949. gada 25. marta izsūtīšanas organizēšanu un tās rezultātiem;

 • raksturīgus izsūtīšanas lietu dokumentus;

 • datu atlasei un datu bāzes anketas aizpildīšanai izmantoto dokumentu veidus;

 • karti “1949. gada 25. marta izsūtīšana Latvijas laukos”, kas parāda, kā dati var tikt un tiks izmantoti vizuālu un pārskatāmu materiālu sagatavošanā.

 • Darbs, veidojot datu bāzi un veicot pētniecību turpinās, un nelielā izstāde sniedz ieskatu darba procesā.

  Izstādes autori: Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas daļas darbinieki Aija Kalnciema, Jānis Riekstiņš un Iveta Šķiņķe. 

  Izstādes noformējums, virtuālās izstādes dizains: Guntis Švītiņš
  WEB: Arturs Birzgals
   

  Dati par izsūtīto skaitu un arhīva lietām
  Latvijas Valsts arhīvā 

  1941. gada 14. jūnijs 15 424 cilvēki 1987. fonds
  5165 lietas
  1949. gada 25. marts 43 133 cilvēki
  t.s. kulaku, bandītu un nacionālistu ģimenes
  1894. fonds
  13 358 lietas

   

  Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs